Abercrombie's Degeneration teriminin tıbbi anlamı;

Abercrombie dejenerasyonu, amiloid dejenerasyon;

Amiloidoz veya amiloid distrofisi, amiloid olarak bilinen spesifik bir protein polisakarit kompleksinin dokularında oluşumu ile birlikte bir protein metabolizması bozukluğudur. Hastalığın ilerlemesi, retiküloendotelyal sistemin protein sentezleyici fonksiyonunun bozulması ile ve otoantijenler olarak hareket eden ve aynı zamanda otoantikor oluşumunu uyaran kan plazmasında anormal proteinlerin birikmesi ile ilişkilidir. Antijen-antikor etkileşiminin bir sonucu olarak, amiloid oluşumunda görülen, yaygın şekilde dağılmış proteinlerin birikimi vardır. Vasküler ve bez duvarları gibi dokularda biriktirildiğinde, amiloid organın fonksiyonel olarak uzmanlaşmış elementlerini yer değiştirir; bu süreç organın yok olmasına yol açar.

Çeşitli amiloidoz tipleri tanınır: primer, sekonder ve senil amiloidoz; multipl miyelomlu amiloidoz; ve lokalize tümör benzeri amiloidoz. Birincil amiloidozun başka herhangi bir hastalıkla bağlantısı yoktur; esas olarak kardiyovasküler sistemi, beslenme yollarını, kasları ve cildi etkiler. Sekonder amiloidoz, tüberküloz, sifiliz ve romatoid artrit gibi uzun süreli süpürasyon ve doku parçalanmasının eşlik ettiği diğer hastalıkların ardından gelişir. En sık olarak dalak, karaciğer, böbrekler, adrenal bezler ve bağırsakları etkiler. Senil amiloidoz genellikle kalbi içerir. Amiloidoz genel veya lokalize olabilir. Tedavisinde immünodepresif ve hepatik preparatlar kullanılmaktadır.