Abernethy's Sarcoma teriminin tıbbi anlamı;

Gövdede meydana gelen yağlı tümör;

Abernethy sarkoması

sarkom [sahr-ko´mah] (pl. sarkom, sarkoma.)
Genellikle yüksek derecede malign olan bir tümör, kemik, kıkırdak, kas, kan damarı veya lenfoid doku gibi bağ dokularından türetilmiş hücrelerden oluşur; sarkomlar genellikle hızlı gelişir ve lenf kanalları yoluyla metastaz yapar. Etkilediği spesifik doku için farklı türler adlandırılır: fibröz bağ dokusunda fibrosarkom; lenfoid dokularda lenfosarkom; kemikte osteosarkom; kıkırdakta kondrosarkom; kasta rabdosarkom; ve yağ hücrelerinde liposarkom. adj.
Abernethy sarkomu esas olarak gövde üzerinde meydana gelen malign bir yağ tümörüdür.