Aberrant Ductule teriminin tıbbi anlamı;

Normalde bulunmayan veya normaldekinden farklı yol takibeden kanalcıklar;

Epididim ile ilişkili bir grup küçük tüpten biri. Onlar kör bir şekilde sona ermekte ve mezonephrik tübüllerin kaudal grubunun kalıntılarını temsil etmektedir.