Abneural teriminin tıbbi anlamı;

a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

Abneural
1. Eşanlamlılar: abnerval
2. Sinir ekseninden uzağa.

Merkezi sinir sisteminden veya sinir ekseninden uzakta.