Abnormal Psychology teriminin tıbbi anlamı;

Zhni fonksiyonlarda görülen bozuklukları inceleyen ruhbilim;

Anormal Psikoloji
Zihinsel ve duygusal bozukluklar, işlevsel olmayan davranışlar ve bunların tedavisi.

Sapkın davranış ve ilişkili zihinsel olayların incelenmesi.
Ayrıca bakınız: psikoloji