Abnormal teriminin tıbbi anlamı;

a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

Bu kelimenin olumsuz ve aşağılayıcı çağrışımları bazı bağlamlarda rahatsız edici olabilir.
1. Normal değil; olağan durumdan, yapıdan, koşuldan veya kuraldan herhangi bir şekilde farklı değildir. Karşılaştırma: normal.
2. Eşanlamlılar: deviant (1)

Normal değil; olağan bir yapıya, pozisyona veya davranışa aykırı.