Abomasum teriminin tıbbi anlamı;

n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

Abomazum
(Omurgalı Hayvanat Bahçesi)
Ruminantların kompleks midesinin son odası; Glandüler bir duvarı vardır ve gerçek bir mideye karşılık gelir.

Abomazum çoğu memelinin basit bölmesiz midesine tekabül eden, ruminantların çok bölümlü mide dördüncü ve son kısmı. Abomasum omasuma (üçüncü mide) ve duodenuma bağlıdır. Abomasumun mukoza membranı prizmatik epitel ile kaplıdır ve fundik, pilorik ve kalp bezleri içerir. Yüzeyini genişleten 13 veya 14 uzun kıvrımlar oluşturur. Genç hayvanlarda abomasumun mukoza zarı rennin üretir. Abomasumun kas zarı, dış uzunlamasına ve iç dairesel katmanlardan oluşur. Yiyecek abomasumda gastrik meyve suyu ile sindirilir.