Aborad teriminin tıbbi anlamı;

a. Ağızdan uzak.

Aborad - ağızdan veya oral bölgeden uzakta
Orad - ağız veya oral bölgeye doğru