Aboral teriminin tıbbi anlamı;

a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak; 2. Ağızdan başka yolla, ağızdışı.

Ağzın karşısında veya uzağında bulunur.

Aboral - ağzına zıt veya uzak; "Denizyıldızının deniz yüzeyi"
Anatomi, genel anatomi - hayvanların yapısı ile ilgilenen morfolojinin dalı
Ağız veya ağız bölgesini veya ağzın bulunduğu yüzeyi sözlü veya bunlarla içeren; "ağız boşluğu"; "oral mukoza zarı"; "denizyıldızının sözlü yüzeyi"