Abort teriminin tıbbi anlamı;

v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

Abort - Aborted - Aborting - Aborts

a. Kürtajla (hamileliği) sonlandırmak.
b. Kürtajla (embriyo veya fetüs) atılmasını sağlamak.
c. Kürtaj yapmak için (bir embriyo veya fetus).
d. Düşük yapmak (bir embriyo veya fetus).
2. Uygulama veya tamamlamadan önce sonlandırmak (bir taahhüt veya prosedür): bir roket fırlatılmasını iptal etmek; bir bilgisayar programını iptal etmek.
3. İlerlemesini durdurmak (örneğin bir hastalık).
v.intr.
1. Düşük yapmak için.
2. Tam gelişme veya olgunlaşma öncesinde büyümeyi durdurmak.
3. Uygulama veya tamamlamadan önce bir girişimi veya prosedürü sonlandırmak.
n.
Bir teşebbüs veya prosedürden vazgeçme işlemi.