Aborted Systole teriminin tıbbi anlamı;

Nabızdan hissedilemeyen kalp sistolü;

Aborted Systole

Radyal nabızdaki sistolik rutubet kaybı, ventriküler kasılmanın zayıflığı nedeniyle meydana gelir.

Genellikle zayıf olan ve radyal nabızla ilişkili olmayan bir kalp kasılması.

Önceki diyastolün kısaltılmasından kaynaklanan ventriküllerin yetersiz dolması nedeniyle arter basıncının hiç değilse az arttığı erken kardiyak sistol.