Aborticide teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Fetusun uterus içinde harabiyeti; 2. Uterustaki fetusun yok olmasını sağlayan herhangi bir faktör veya şey.

Aborticide

1. Doğmamış bir fetüsün öldürülmesi
2. med abortifacient için başka bir kelime

1. Bir fetüsün imhası. Feticide de denir.
2. bir kürtaj yapan; bir abortif