Abortion Rate teriminin tıbbi anlamı;

Miadında sonlanan gebeliklere oranla binde olarak ifade edilen düşük sayısı, düşük oranı;

Abortion Rate
1. Canlı doğum, ölü doğum veya indüklenmiş sonlandırma ile sonuçlanan 1000 gebelik başına indüklenen düşük sayısı.
2. sonlandırmaların sayısı x 1000 ÷ 15 ila 44 yaş arasındaki kadın nüfusu.