Abortion teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Abortion - Kürtaj
Fetustan önce gebeliğin sonlandırılması geçerlidir. Tıbbi anlamda, bu terim ve düşük terim hem fetusun uterus dışında hayatta kalabilmesi için hamileliğin sona ermesi anlamına gelir. Kürtaj terimi, fetüsün kendiliğinden veya doğal bir şekilde kaybına neden olan düşüklüğün aksine, düşük kürtajın, hamileliğin kasıtlı olarak kesilmesiyle eşanlamlı olarak kullanılır. Ortalama meslekten olmayan kişi tarafından yapılan bu ayrım nedeniyle, fetüsün kendiliğinden kaybından bahsederken kürtaj kelimesi kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Hamileliği sonlandırmak için seçilen teknik, hamilelik aşamasına, kurumun politikalarına ve hastanın ihtiyaçlarına bağlıdır. Bir fetüsün 500 g'dan az olması durumunda veya gebeliğin 20. Haftadan önce sonlandırılması durumunda hayatta kalması nadirdir. Bununla birlikte, bu faktörler, fetus hala uterodayken yüksek doğruluk derecesinde tespit etmek zordur; İkinci üç aylık dönemin sonuna kadar teslim edilen fetüsün hayatta kalması, genellikle bebek yeterince gelişene kadar yaşamı destekleyebilecek personel ve ekipmanın mevcudiyetine bağlıdır.

Fetüsün uterus dışındaki canlılığı, indüklenen kürtajın yasallığı ve ahlakının belirlenmesinde belirleyici faktör olarak sıklıkla kullanılır. Bunun geçerli bir kriter olup olmadığı temel olarak, fetüsün gebe kaldığı andan itibaren insan olduğuna mı, yoksa fiziksel gelişim sırasında bir noktada insanlığa ulaştığına mı dayandığına dayanmaktadır. Ahlaki gerekçelerle kürtajla karşı karşıya kalanlar, fetüsün insan veya potansiyel olarak insan olduğuna ve fetal bedenin yıkılmasının cinayetle aynı olduğuna inanıyor. Diğer pek çok kişi, kürtajın bir kadın hakkı olduğu konusunda aynı derecede güçlü inançlara sahip.

Kürtaj yasalarının serbestleştirilmesi doktor muayenehanelerinde, kliniklerde ve hastanelerde yapılan düşüklerin sayısında önemli bir artışa neden oldu. Bu, vicdansız kürtaj uzmanlarının ellerinde gerçekleştirilen septik kürtaj oluşumunu azaltıp, düşük kürtajlardan güvenli ve kaçınılmaz fiziksel iyileşme olasılığını geliştirmiş olsa da, konu tartışmalı ve duygu dolu. Kürtaj işlemine şiddetle karşı çıkan sağlık kuruluşu, prosedüre katılmamayı seçmekte yasal ve ahlaki olarak serbesttir ve istenmeyen bir hamileliği sonlandırma aracı olarak kürtajı seçmiş olan hastaların bakımı için sorumluluk içeren durumlardan kaçınması tavsiye edilir. Kürtaj yaptırma kararı alan kadınların prosedürden fiziksel ve duygusal olarak iyileşmeleri için güvenli ve yargılayıcı olmayan bir ortama ihtiyacı var.

Hasta, diğer alternatiflerin mevcut olduğunu ve 20 hafta sonra kürtajın tıbbi ve diğer nedenlerle kabul edilemez olduğunu bilmelidir. Kürtajın psikolojik, dini ve yasal yönlerinde önyargı danışmanlığı, uygun kaynaklara derhal yönlendirilerek hazır bulunmalıdır. Prosedürün uygulanmasındaki gecikme komplikasyon riskini artırabilse de, hiçbir hasta rasyonel bir karara varmak için yeterli zamana ve yeterli danışmanlığa sahip oluncaya kadar kürtaj yaptırmaya teşvik edilmemelidir. Postabrasyon danışmanlığı sırasında çeşitli doğum kontrol yöntemlerinin tartışılması gerekir. Müşteri, her yöntemin avantajları ve dezavantajları, gelecekteki istenmeyen gebeliklerin önlenmesindeki sorumlulukları ve etkili bir doğum kontrol programının başlatılması ve izlenmesinde mevcut yardım konusunda bilgiye ihtiyaç duyacaktır. İki veya daha fazla kürtajı olan kadınların, sonraki gebeliğin ilk altı ayında, düşük veya kendiliğinden düşük riskiyle karşı karşıya kaldığı konusunda bilgilendirilmesi gerekir.