Abortive teriminin tıbbi anlamı;

a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşürmeğe sebep olan; 2. Kısa süren, tam oluşmayan; 3. Düşük ilacı.

prematüre eksik olarak gelişti.