Abortus Imminent teriminin tıbbi anlamı; Düşük tehdidi.