Abrahams Sign teriminin tıbbi anlamı;

Abrahan işareti (belirtisi): 1. Akciğer zirvesine ati bir tüberküloz başlangıcında, perküsyonla omuzucu (acromion) bölgesinde donuk ve kapalı bir ses alınması; 2. Safrakesesi taşlarında (vesical lithiasis) göbek ile sağ dokuzuncu eğenin kıkırdak kısmı (costal cartilage)'ndan aynı uzaklıkta bulunan bir noktaya, işaret veya ortaparmakla tazyik edilince şiddetli bir ağrı belirmesi;

İbrahim işareti, eski bir işaret.
1. apikal tüberkülozu düşündüren distal klavikula üzerindeki anormal pulmoner oskültasyon bulgularının apekse göre daha erken değerlendirilmesi.
2. Tüberkülozun ilerletilmesinde pulmoner tepe üzerindeki perküsyonlu rezonansın azalması.