Abrin teriminin tıbbi anlamı;

Abrin

(See: A glossary ofBotany). Bu bitki kaynaklı zehir hintyağı bitkisi (Ricinus communis) nin fitotoksini olan risin (ricin) gibi hakiki bir toksin özelliğini göstererek kanda "antiabrin" den ibaret bir antikor hasıl eder. Göz abrininin tesirine karşı pek fazla hassastır, abrin solüsyonundan birkaç damlaşiddetli bir "conjonctivitis" meydana getirir; Fakat yavaş yavaş artırmak yolu ile,belli bir zaman bölümü içinde göze abrin damlatılacak olursa, bu defa "conjonctiva" da bir bağışıklık (muafiyet) belirir. Buna dayanarak "trachome" tedavisinde abrinden istifade olunur. Bu maksat için ticarette 1/500.000 abrin solüsyonu "Jequiritol" adı altında satılır.

Kırmızı tohumlardan (Abrus precatorius), tohumluk tohumlarından veya Hint glisirizalarından elde edilen bir fitotoksin; oftalmolojide kullanılır.

Yerçekimi çekirdeği Abrus precatorius'tan elde edilen antikanser ilaç. Abrin bazı kanserlerde protein sentezinin inhibe edilmesinde normal hücrelere göre daha etkili toksik LECTINS içerir.