Absinthemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda pelni veya benzeri bitkilere ait "absinthin" veya diğer müessir prensiplerin bulunması (Apsent zehrilenmesi endeksi).