Absolute Potential teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir metal ile bir solüsyon arasındaki gerçek potansiyel farkı, mutlak potansiyel.