Absolute Scotoma teriminin tıbbi anlamı; Bir görme alanının tamamen kapanması;