Absolute Weight teriminin tıbbi anlamı; biochem. a) Mutlak tartı, mutlak ağırlık. b) Bir cismin vacuum'daki ağırlığı.