Absolute Zero teriminin tıbbi anlamı;

Absolute Zero

Mutlak sıfır (-273°C).

Maddelerin, 0 K, -273.15 ° C veya -459.67 ° F'ye eşit termal enerjiye sahip olmadığı teorik sıcaklık.

(Genel Fizik) teorik olarak elde edilebilecek en düşük sıcaklık, bu maddeyi oluşturan parçacıkların mevcut en düşük enerji hallerinde olacağı; termodinamik sıcaklığın sıfırı; Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeğinde sıfır: –273.15 ° C veya –459.67 ° F'ye eşdeğer