Absolute teriminin tıbbi anlamı;

a. biochem. a) Mutlak, saf, susuz, b) Tam, esas, sınırsız, bağımsız. chem. Mutlak alkol: %2 seviyesinde su taşıyan etil alkol;

Absolute - Kesin

1 A. Derece veya derece niteliksiz; toplam: mutlak sessizlik.
b. Sınırlamalar veya istisnalar ile sınırlı değil: mutlak bir hak.
c. Tamamen böyle olmak; utter: mutlak bir aptal.
d. Anayasal veya diğer hükümlerle kısıtlanmayan: mutlak bir cetvel.

2. Karışık değil; saf: mutlak oksijen.
3. Şüphe edilmemesi veya sorgulanmaması; olumlu: mutlak kanıt.

4. Dilbilgisi
a. Hakem sonunda geldiği için hakem sonunda cümlenin geri kalanından sözdizimsel olarak izole edilen kelime, cümle veya inşaatla ilgili veya bunlardan biri olan oyun, nihayet geldiğinde oyun başladı.
b. Nesnesi ima edildiğinde, ancak ifade edilmediğinde, geçişli fiil ile ilgili, ilgili veya bunlarla ilgili. Mesela, ilham verenler İlham veren bir öğretmenimiz var, mutlak bir fiil.
c. Değiştirdiği isim ima edildiğinde ancak belirtilmediğinde tek başına duran bir sıfat ya da zamir ile ilgili. Örneğin, Theirs'de en iyisiydi, onların mutlak bir zamiri ve en iyisi mutlak bir sıfattır.

5. Fizik
a. Temel uzunluk, kütle ve zaman birimlerinden türetilmiş ölçümler veya ölçüm birimleri ile ilgili.
b. Mutlak sıcaklık ile ilgili.

6. Yasa Eksiksiz ve koşulsuz; son: mutlak boşanma.

n.
1. Mutlak olan bir şey.
2. Mutlak Felsefe
a. Tüm düşünce ve varlığın nihai ve aşkın temeli olarak kabul edilen bir şey. İle kullanılır.
b. Bir şeyleri bağımsız ya da ilişkisiz olma noktasına kadar aşmak ya da aşmak gibi görünen bir şey.