Absorption teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Emme, massetme, soğurma, imtisas; 2. Soğurulma, emilme: Canlı bir organizmada, dış vasattaki elemanların, tromatik bir afet olmaksızın, iç ortama geçmesini sağlayan fizyolojik olay; 3. Biyoşimik bir reaksiyonla in vitro elemanların in vivo duruma geçmesi; 4. Ruhun kendinden geçmesi, istiğrak.

1. Biyoloji Sıvı veya çözünen bir maddenin bir hücre zarı boyunca difüzyon veya ozmoz yoluyla hareketi.
2. Kimya Bir gaz veya sıvının, parçaları arasındaki küçük boşluklardan bir katıya çekilme işlemi. Adsorpsiyonu karşılaştırın.
3. Fizik Radyasyon, ışık veya ses gibi enerjinin yansıtılmadan veya iletilmeden alınması ve depolanması.

Absorption - Emme
n.
1. Emme eylemi veya işlemi veya emilme koşulu.
2. Bir zihinsel konsantrasyon durumu.