Acantholysis teriminin tıbbi anlamı;

n. Malpighi tabakası atrofisi.

Akantoliz
Hücre içi çimento maddesinin parçalanmasından kaynaklanan epidermisin keratinositleri arasındaki hücre içi bağlantıların bozulması. Pemfigus vulgaris, pemfigus foliaceus ve diğer cilt hastalıkları gibi durumlarda epidermal vezikül oluşumuyla ilişkilidir.

Akantoliz, yanlış bilinenlerden kaçan acantholy'sis.
Bireysel epidermal keratinositlerin, pemfigus vulgaris ve Darier hastalığı gibi durumlarda, komşularından ayrılması.