Acapnia teriminin tıbbi anlamı;

n. Kandaki karbondioksidin azalması.

Acapnia, yazım hatası olan acapneadan kaçının.
Kanda karbondioksit yokluğu; bazen hipokapni için yanlış kullanılır.

Kan ve dokularda alışılmadık derecede düşük konsantrasyonlarda karbondioksit ile işaretlenmiş bir durum.