Acardionervia teriminin tıbbi anlamı; n. Sinir uyarımına karşı kalbde görülen inkıta, kesilme.