Accessorius Willisii (Nervus) teriminin tıbbi anlamı;

Willis siniri.

Accessorius Willisii (Nervus) iki kök setiyle ortaya çıkan sinir: medulla tarafından çıkan varsayılan kranial ve omuriliğin ilk beş servikal segmentinin ventrolateral kısmından çıkan varsayılan spinal; bu kökler, iç ve dış olarak iki dalı ayıran aksesuar sinir gövdesini oluşturmak için birleşir; kraniyal kök liflerini taşıyan iç dal, juguler foramenlerdeki vagusla birleşir ve farinks, gırtlak ve yumuşak damak kaslarını besler; dış dal, sternokleidomastoid ve trapezius kaslarını beslemek için juguler foramenlerden bağımsız olarak devam eder. Aksesuar sinirin başlangıçta kranial ve spinal köklere sahip olduğuna inanılmasına rağmen, şimdi genel olarak sözde kranial kökün aslında vagus sinirin bir kısmı olduğu görüşündedir.