Accessorius teriminin tıbbi anlamı;

n. Bir organa görevini kuvvetlendirmek için katılan diğer bir organ ve sistemin durumunu belirtmekte kullanılan deyim: Ek, katışkın (sinirn veya kas hk.).

Yanlış telaffuzdan kaçının. Bu kelimeyi accessary ile karıştırmayın.
Anatomi, aynı tipte daha tipik veya daha büyük bir yapıya yardımcı (normalde mevcut olan) veya üstte kalan (anormal) yapılar (kaslar, arterler, sinirler, bezler ve diğerleri) gösterir. Çoğu zaman, aksesuar yapıları çoğaltma varyasyonlarıdır.