Accessory Gland teriminin tıbbi anlamı;

Yardımcı (tali) gudde.

Accessory Gland, yapısal olarak benzer ve muhtemelen işlev görmüş olduğu, başka ve daha büyük bir rakordan ayrılan fakat yanlarına yatan küçük bir glandüler yapı kütlesi.


Accessory Gland, benzer bir bezin işlevine ikincil bir şekilde katkıda bulunan ve yakın veya bir miktar uzakta olabilen bez dokusu.