Accessory Nerve teriminin tıbbi anlamı;

Kafa spinal siniri, nervus accessorius.

Accessory Nerve bir başka benzer ve genel olarak daha önemli bir şey için ek veya para yardımı.
aksesuar sinir on birinci kranial sinir (ayrıca spinal aksesuar sinir olarak adlandırılır); medulla oblongatadan kaynaklanır ve boynun sternocleidomastoid ve trapezius kaslarına hareket sağlar. Eklerdeki anatomik Sinir Tablosuna bakınız.