Accia Syrup teriminin tıbbi anlamı; biochem. Akasya, sodyum benzoat, sakaroz, vanilya tentürü ve damıtık su ihtiva eden şurup;