Accident teriminin tıbbi anlamı;

n. Arıza, araz, aksidan.

Accident, kaza, öngörülemeyen bir oluşum, özellikle de zarar verici nitelikte bir kaza.
serebral vasküler kaza (serebrovasküler kaza (CVA)) inme sendromu.