Accidental teriminin tıbbi anlamı;

a. Arızi, aksidental.

1. Beklenmedik bir şekilde veya beklenmedik bir şekilde tesadüfen meydana gelen.
2. gerekli olmayan; doğuştan ya da içsel değil.