Accommodation teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Uyum; 2. Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyarılması, gözün değişik uzaklıklara uyması, (Merceğin eğriliğinin değişmesi ile sağlanır); 3. Fetüs uyumu: Fetüs vaziyetinin döl yatağı içinde uygun bir şekil alması (gebeliğin son üç ayı içerisinde vukua gelir).

Ayarlama, özellikle çeşitli mesafelerde nesneleri görmek için gözün ayarlanması. Bu, göz merceğini kontrol eden, uzak veya yakın görüş için ihtiyaç duyulduğu gibi düzleşmesine veya kalınlaşmasına izin veren siliyer kas tarafından gerçekleştirilir.