Accomodation Reflex teriminin tıbbi anlamı;

Gözde mesafeye ve ışığa uyma refleksi;

Konaklama refleksi, göz kendisini yakın görüşe adapte ettiğinde meydana gelen koordineli değişiklikleri yansıtır; Onlar öğrencinin daralması, gözlerin yakınlaşması ve merceğin dışbükeyliğidir.