Accordion Abdomen teriminin tıbbi anlamı;

Akordiyon biçimi karın;

Alvarez sendromu - Klinik neden olmadan karın nevrotik veya histerik şişkinliği. Eşanlamlılar: akordeon karın; histerik susuz karın şişkinliği; pseudoileus