Accumulation teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Biriken; 2. Üstüste verilen ilaçların birikmesi.

Birikim
Ayrıca bulundu: Sözlük, Eş anlamlılar, Yasal, Mali, Ansiklopedi, Wikipedia.
birikim Bir birikim, montaj; biriktirme, birlikte toplama süreci.

Medspeak
Bir organizmada veya dokuda bir kimyasal, ilaç veya başka bir ajanın konsantrasyonunda, metabolize edilebileceğinden daha yüksek dozlar nedeniyle veya ajanın zayıf metabolizması nedeniyle artan artış; Vücutta, ilacın bir denge durumuna gelmesinden sonra, ilacın bir denge durumuna ulaşmasından sonra, ilacın T1 state2 doz aralığının bir fonksiyonu olduğu, bir ilacın veya terapötik maddenin miktarı.

Denge, genellikle ilacın yarı ömrünün 4-6 katı bir zaman aralığı gerektirir ve emilim ve eliminasyon oranlarına bağlıdır; İlaç, bir zaman diliminde tatbik edilen ilaç miktarı, aynı dönemde elimine edilene eşit olana kadar birikmeye devam eder.

Birikim faktörleri
İlacın dokularda seçici bağlanması, yağda yağda çözünen ilaçların konsantrasyonu, ilacın yokluğu ya da yavaş metabolizması, ilacın yavaş atılması ve eşzamanlı hastalık; Dozaj aralığı başına çıkarılan miktar, bu süre zarfında uygulanan miktara eşit oluncaya kadar birikim devam eder.