Acentenyl teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. C=H grubu, asentenil.