Aceognosia teriminin tıbbi anlamı;

n. İlaç bilisi (tanımı), farmakognozi.