Acervulus teriminin tıbbi anlamı;

n. Kümecik.

pineal gövdede veya beynin diğer kısımlarında veya içinde bulunan kumlu madde.