Acescence teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Ekşilik; 2. Ekşime duyumu, ekşiyebilme.