Acesodyne teriminin tıbbi anlamı;

a. Ağrı kesici, dindirici, anodin.