Acetabular Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı;

Hokka çukuru (çanakçık) arteri, a. acetabularis veya a. acetabuli.