Acetabulectomy teriminin tıbbi anlamı;

n. Hokka çukurunu kesip çıkarma ameliyatı, "acetabulum"un kalça ekleminin bir kısmı ile birlikte kesilmesi, asetabulektomi.

Asetabulumun eksizyonu.