Acetabulum teriminin tıbbi anlamı;

n. Hokka çukuru, çanakcık, fossa asetabularis.

Femur başının eklemlendiği kalça kemiğinin lateral yüzeyindeki kap şeklindeki boşluk.