Acetaldehyde teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Renksiz sıvı (CH3CHO), asetaldehid.

CH3CHO, renksiz sıvı aldehit, bazen basitçe aldehit olarak adlandırılır. -123 ° C'de erir, 20.8 ° C'de kaynar ve suda ve etanolde çözünür. Etanolün kısmi oksidasyonu ile oluşturulur; asetaldehitin oksidasyonu asetik asit oluşturur. Asetaldehit ticari olarak etilen'in bir paladyum katalizörü ile oksidasyonu yoluyla üretilir (bakınız Wacker işlemi).

Bir indirgeyici madde olarak (örneğin, gümüşleme aynaları için), sentetik reçinelerin ve boyarmaddelerin imalatında ve bir koruyucu olarak kullanılır. Az miktarda sülfürik asit ile muamele edildiğinde, hipnotik bir ilaç olarak kullanılan bir trimer olan paraldehit, (CH3CHO) 3'ü oluşturur.