Acetanin teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetil tanik asit.