Acetate teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetik asidin tuzu, asetat.

Bir tuz veya ester veya asetik asitin eşlenik bazı.

C2H3O2 formülünün bir anyonu. Asetik asidin eşlenik tabanıdır.